De therapie bestaat uit vier fases waarin verschillende vragen aan de orde komen die behulpzaam zijn in het herstellen van je balans:

Diagnose: Wat is je probleem en hoe is het zo gekomen?
Indicatie: Wat wil je bereiken en wat pakken we aan?
Behandeling: Wat gaan we doen en wat is het resultaat?
Evaluatie: Wat is ons oordeel en hoe gaan we verder?

De behandeling start met een intake. Aan de hand van een aantal vragen brengen we samen je klacht / probleem in kaart. Gezamenlijk besluiten we wat het doel van de behandeling is.
In de pmt behandeling richt ik me name op één of meerdere van de volgende onderwerpen:

  • de wijze waarop je jezelf en je omgeving ziet,
  • de manier waarop je met oplopende spanning in jezelf omgaat,
  • de manier waarop je je doelen stelt en plannen maakt om het doel ook te kunnen uitvoeren,
  • de manier waarop je je emoties voelt en uit,
  • de vraag of je in de loop van je leven iets belangrijks bent verloren waardoor je nu hulp zoekt,
  • de wijze waarop je je dag / week indeelt en of dat helpt om je probleem op te lossen,
  • de manier waarop je met de voor jou belangrijke mensen in je omgeving omgaat, zoals familie, vrienden of collega’s.

Regelmatig evalueren we de behandeling, zitten we op de goede weg? Is er voldoende resultaat of is een andere behandeling nodig, dan volgt de afsluiting. Middels een evaluatieformulier kun je daarna feedback geven op de gevolgde behandeling.