Een kennismaking, telefonisch of op afspraak, is gratis en vrijblijvend. Deze kennismaking is belangrijk voor het opbouwen van een goede werkrelatie. Voor de intake en overige behandelingen geldt een uurtarief van € 70,- (exclusief BTW en exclusief eventuele reiskosten à € 0,30 per km). Zowel het therapeutisch contact als de verslaglegging daarvan worden in rekening gebracht.

Vergoeding

Voor psychomotorische therapie bestaat er een gedeeltelijke vergoeding vanuit de aanvullende zorg. De vergoeding verschilt per verzekeraar en het afgesloten pakket. Informatie over de vergoeding van vaktherapie (registratie als vaktherapeut bij de FVB) kun je vinden op zorgwijzer.nl.
Klik hier voor informatie over gedeeltelijke vergoeding van psychosociale hulpverlening (registratie bij de NVPA).
Eventueel kan een beroep gedaan worden op de werkgever om een bijdrage te leveren in het kader van het herstel. In het geval er sprake is van een uitkeringssituatie, kan bij het UWV de vraag worden neergelegd of er een financiële bijdrage geleverd kan worden aan het weer beschikbaar komen voor de arbeidsmarkt. Of neem contact op met de gemeente om te onderzoeken of de geboden zorg (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit een pgb.